Nieuws

» Terug naar overzicht

Wintercompetitie 2020 - 2021

Beste leden,
Na analyse van het draaiboek van de PFV Brussel Hoofdstad heeft het bestuur beslist niet deel te nemen aan de "coronaproof" wintercompetitie.
Een aantal maatregelen lijken ons niet haalbaar, bijvoorbeeld onze infrastructuur heeft onvoldoende ruimte voor de zitplaatsen
als er 2 ploegen thuis spelen. Met 1 ploeg per dag zou het nog lukken, maar dan is er geen speelgelegenheid voor recreanten en/of anderen.
Het volledige draaiboek ligt ter beschikking voor inzage door de leden op het bureel in de club.
Daarboven is onze eerste prioriteit de gezondheid van onze leden.
Wij gaan zorgen voor een interne formule ter vervanging van de competitie.
Het bestuur.
Chers amis,
Après analyse du scénario de la PFV Bruxelles Capitale, le comité a décidé de ne pas participer au championnat d'hiver "coronaproof".
Un certain nombres de mesures ne nous semblent pas réalisables. Par exemple notre infrastructure n'a pas assez de place pour s'asseoir si
il y a deux matches en même temps. Avec un match par jour, il y a plus de terrains disponible pour les recréants et autres.
Le scénario complet est disponible a nos membres au bureau du club.
En plus notre priorité est la santé de nos membres.
Nous allons essayer de trouver une alternative interne en remplacement de ce championnat.
Le comité.
het draaibnoek / ici le scénario HIER