Nieuws

» Terug naar overzicht

Lidgeld 2021 - 2022

Beste leden, hernieuwing van de lidgelden voor volgend seizoen,

Gelieve te betalen tussen 15/03 en 15/04 op rekening BE60.0003.2604.3470.
Bestaande leden :
40 Euro competitieleden - 25 Euro recreanten - 20 Euro steunleden - -18jaar gratis.
Nieuwe leden : 50 € competitiespeler - 35 € recreanten - 25 € sympathisanten - >18 jaar gratis
Eventuele vragen per mail : pc.wemmel @gmail.com
Het bestuur.
-
Chers membres, renouvellement de la cotisation pour la saison prochaine,
Veuillez payer entre le 15/03 et le 15/04 sur compte BE60.0003.2604.3470.
Membres existants :
40 Euro joueurs de championnats - 25 Euro recréants - 20 Euro sympathisants - -18ans gratuit.
Nouveaux membres : 50 € joueurs de championnats -  35 € recréants - 25 € sympathisants - > 18 ans gratuit.
Des questions eventuelles par  mail :   pc.wemmel@gmail.com
Le comité.